top of page

Експерти закликають ухвалити проект Закону “ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ”

Група Охорона довкілля Коаліції громадських організацій Реанімаційний пакет реформ закликає народних депутатів врешті розглянути і ухвалити Проект закону № 6106 “Про стратегічну екологічну оцінку” (далі – СЕО).

Законопроект запроваджує процедуру оцінки впливу на довкілля документів державного планування, а саме встановлює чіткі та прозорі процедури екологічної оцінки при ухваленні стратегій, планів, містобудівної документації і програм органів державної влади та місцевого самоврядування, із забезпечуватиме  участь громадськості та врахування існуючих та потенційних екологічних проблем, у тому числі пов’язаних зі здоров’ям населення. Метою СЕО є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров’я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

Це важливий євроінтеграційний законопроект, ухвалення якого передбачене Угодою про асоціацію Україна – ЄС, а також є міжнародним зобов’язанням держави за Протоколом про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Законопроект мав бути ухваленим ще до кінця 2016 року, однак цього не зроблено дотепер, що загрожує нашій державі санкціями за цими угодами.

Проект закону «Про стратегічну екологічну оцінку» вже був прийнятий Верховною Радою у жовтні 2016 року, але був заветований Президентом України. Комітет з питань екологічної політики доопрацював цей законопроект з врахуванням пропозицій Президента та 19 грудня 2017 року рекомендував його ухвалити в цілому. Впродовж минулих пленарних засідань восьмої сесії законопроект неодноразово включався до порядку денного, але так і не був розглянутий депутатами.

Затягування із прийняттям законопроекту має наслідком  відсутність будь-якої процедури врахування екологічних чинників під час розробки та прийняття документів державного планування. Питання сталого розвитку, збереження довкілля та здоров’я людини мають стати пріоритетними для політики держави. Неврахування цих чинників при прийнятті стратегічних рішень може дорого коштувати українському суспільству.

З огляду на це, а також зважаючи, що передбачені строки прийняття законопроекту вже давно минули, експерти РПР  сподіваються на підтримку всіх політичних сил парламенту та закликають народних депутатів якнайшвидше ухвалити Проект закону № 6106 “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Джерело: www.rpr.org.ua

bottom of page